A kollégium története

Kollégiumunk az ezeréves Veszprémi Főegyházmegye egyetlen katolikus középiskolai kollégiuma, amely egyetemisták számára is biztosít szállást.

A Davidikumot Zsolnai Dávid püspök alapította. Vagyonának legnagyobb részét egy Szent Dávidról nevezendő olyan nevelő háznak felállítására szánta, ahol az elhagyott, árva fiú- és leánygyermekeket, vagy nyomorral és ínséggel küszködő katolikus családok gyermekeit nevelik katolikus hitben. Az árvaház 1828-ban kezdte meg működését. A XX. század elejére az infláció miatt az ingyenes ellátásról kénytelenek voltak lemondani és döntően a fizetéses növendékek felvételére áttérni, majd idővel a veszprémi Piarista Gimnázium tanulói lakták. Működése az államosítással ért véget.

A rendszerváltozás után, a kollégiumot ugyanebben az épületben alapította meg újra dr. Szendi József érsek atya 1993-ban. 1996-tól a Davidikum igazgatója piarista szerzetes, jelenleg világi vezetésű.

Kollégiumunk a Magyar Katolikus Egyház intézménye, de az ökumené jegyében természetesen foglalkozik a más felekezetű keresztény fiatalok nevelésével is.

Másodsorban magyar intézmény: felvállalja a magyarság történelmi értékeit, magyar hazája szolgálatát, a helyes nemzettudat kialakítását - ezzel együtt nyitott minden igazi emberi értékre. Mindezeken túl piarista szellemű intézmény, vagyis teljes szívvel vállalja Kalazanci Szent József örökségét: a különleges törődést a gyermekekkel, közülük is a legrászorultabbakkal.

(Forrás: Dr. Varga Miklós (szerk.): A Davidikum története. Veszprém: Lovassy és volt Piarista Gimnázium Öregdiák Baráti Kör, 2000.)